Загальні правила користування

Правила користування

Дані Правила користування (при подальшому згадуванні - "Правила") встановлюють та регулюють взаємини між ‘Постачальником’ (як визначено нижче) та усіма сторонами, які отримують доступ до Веб-сайту (як визначено нижче) і використовують усі його функції і зміст у будь-який спосіб (при подальшому згадуванні - "Відвідувачі").

При спільному згадуванні, Постачальник та Відвідувачі іменуються "Сторонами".

Загальне

Правила користування будь-якими чи усіма функціями та сервісами, що пропонуються Постачальником на веб-сайті MyScore.ua та його мобільних додатках (при подальшому згадуванні "‘Веб-сайт"), інформація, матеріали та посилання на них, є предметом викладених нижче Правил. Якщо на інше немає письмової згоди Постачальника, правила регулюють весь обсяг взаємин між Постачальником та Відвідувачем щодо використання Веб-сайт, включаючи будь-які чи всі функції які пропонує Веб-сайт.

Відвідувач зобов'язаний уважно прочитати та зрозуміти Правила, перш ніж користуватись Веб-сайтом. Відвідувач, що переглянув Веб-сайт, вважається таким, що прочитав, зрозумів та погоджується із Правилами, і це не вимагає жодної додаткової дії.

Постачальник цим зберігає за собою право час від часу призупиняти, доповнювати, зупиняти, змінювати та/або розширювати дію даних Правил так, як вважатиме це за потрібне.

Постачальник рекомендує Відвідувачу ретельно та регулярно перечитувати зміст цих сторінок. Користуючись Веб-сайтом, Відвідувач погоджується підпорядковуватись Правилам, а також останнім змінам до них, незалежно від того факту чи Відвідувач ознайомлений із такими змінами.

Постачальник не зобов'язаний перевіряти чи усі Відвідувачі користуються Веб-сайтом відповідно до останніх Правил. Чинною версією Правил є та, яка розміщена на Веб-сайті.

Веб-сайт може використовуватись лише із законною метою. Використання Веб-сайту для передачі, поширення, публікації чи зберігання будь-якого матеріалу, що порушує чинне законодавство чи інтереси будь-якої третьої сторони суворо заборонене. Це включає (але необмежується) використання Веб-сайту для передачі, поширення, публікації чи зберігання будь-якого матеріалу з метою порушення авторських та комерційних прав, торгової таємниці, інших прав на власність, є такими, що ображають чи завдають шкоди неповнолітнім, становлять неправомірну дію, є наклепницькими чи дискредитуючими, порушують будь-які закони щодо особистого життя та захисту даних, є шахрайськими чи такими, що порушують ігрове законодавство.

У випадку неправильного користування та/або завдання шкоди Веб-сайту, Постачальник залишає за собою право заблокувати відвідувачу доступ до Веб-сайту та закрити будь-який обліковий запис зареєстрований під ім'ям Відвідувача. Постачальник зберігає право на власний розсуд подати на Відвідувача в суд.

Сервіси

Веб-сайт надає інтерактивні мережеві та мобільні додаток/функції, що містять інформацію в форматі live щодо спортивних змагань, рахунків поєдинків в режимі реального часу, підсумкових результатів, розкладу матчів, складів команд та спортивної статистики. Результати та інша статистична інформація, що міститься на веб-сайті відображає дані надані іншими незалежними джерелами (від третіх сторін), або відстежена самостійно чи за допомогою багатьох інших офіційних веб-сайтів. Попри те, що Постачальник докладає усіх зусиль для регулярного оновлення контенту, результатів матчів та іншої інформації, що міститься на сторінках Веб-сайту, ми радимо перевіряти цю інформацію за допомогою інших джерел. Постачальник не несе відповідальності за використання Відвідувачем результатів чи іншої інформації, що міститься на Веб-сайті.

Веб-сайти третіх сторін

Відвідувач розуміє, що будь-який контакт із веб-сайтом третіх сторін, здійснений після перегляду Веб-сайту, зумисний чи випадковий, та будь-який наслідок, який він за собою несе, є абсолютно незалежним від Постачальника і Постачальник не несе жодної відповідальності за будь-яку угоду чи очікування, що виникли внаслідок цього прямого чи непрямого контакту.

Будь-який позов чи спір, що може виникнути між Відвідувачем і такою третьою стороною, жодним чином не може включати Постачальника.

Треті сторони, включаючи будь-яку рекламу третіх сторін на Веб-сайті, не мають доступу до особистих даних Відвідувача чи будь-яких інших даних, які Відвідувач може надати Постачальнику.

А/В Наповнення

Постачальник не несе відповідальності за наповнення зовнішніх веб-сайтів, доступ до якого може здійснюватись із Веб-сайту. Увесь відео-контент, який можна побачити на Веб-сайті, розміщений не на серверах Постачальника, і не створювався, не завантажувався на сервер хостингу Постачальником.

Неактивні облікові записи

Якщо Відвідувач створив обліковий запис на Веб-сайті, але не заходив у нього протягом 60 днів, Постачальник зберігає право негайно ліквідувати обліковий запис без попередження.

Інтелектуальна власність

Без попередньої письмової згоди Постачальника, Відвідувачам не дозволяється копіювати, змінювати, коригувати, передавати, відображати, відтворювати, завантажувати чи іншим чином використовувати контент Веб-сайту.

Будь-яке порушення наведеного вище пункту може бути рівносильним до порушенням прав на інтелектуальну власність, встановлених Європейським Союзом та іншими відповідними законами. Постачальник чи будь-яка інша уповноважена ним сторона зберігає право вимагати відшкодування збитків у максимальному обсязі відповідно до норм закону, згідно якого будь-яка сторона здійснила пряме або непряме правопорушення.

Види взаємин

Метою цих Правил не є створення партнерства, агенції чи будь-якого спільного підприємства між Постачальником та Відвідувачем.

Порушення угоди

Якщо Відвідувач не дотримується будь-яких положень правил, або якщо Постачальник небезпідставно підозрює, що Відвідувач прямо чи непрямо не дотримується будь-якого положення Правил, Постачальник зберігає право та усі засоби доступні на його власний розсуд, закрити чи заблокувати Відвідувачу доступ до Веб-сайту та ліквідувати будь-який обліковий запис, зареєстрований на ім'я Відвідувача та пов'язаний із ним, а також зберігає право, на власний розсуд, подати позов до суду на Відвідувача.

Дотримання правових норм

Відвідувачі повинні дотримуватись чинного законодавства та нормативно-правових норм, що діють у країні їхнього проживання та/або реєстрації. Постачальник не несе відповідальності за будь-які дії органів влади застосовані до Відвідувача, у зв'язку з користуванням останнім Веб-сайтом.

Юрисдикція

Угода регулюється та трактується у відповідності до законів держави Мальта без застосування колізійного права. Сторони визнають виключну юрисдикцію суду держави Мальта при вирішенні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку з цією угодою. Ця Угода не регулюється Конвенцією ООН щодо Контрактів з міжнародного продажу товарів, застосування якої однозначно виключається.

Заголовки

Заголовки наводяться для внесення ясності та для полегшення читання даних. Вини не призначені для інтерпретації змісту наступних за ним параграфів. Заголовки не створюють для Постачальника жодних зобов'язань.

Відмова

Будь-яка відмова Постачальника від пред'явлення претензій Відвідувачу у зв'язку з порушенням ним будь-якого із положень Правил не повинна розглядатись як відмова від претензій у зв'язку з будь-якими подальшими порушеннями цього ж або іншого положення даних Правил.


Відмова від відповідальності

Гарантії та поручительства

Постачальник не надає жодних гарантій (явних чи неявних) стосвно того, що контент Веб-сайту є точним та/або відповідає будь-якій конкретній потребі, окрім тих гарантій, які неможливо однозначно виключити виходячи із юридичної сили цих Правил.

Весь ризик щодо користування Веб-сайтом бере на себе Відвідувач. Веб-сайт не є букмекерським чи ігровим веб-сайтом. Постачальник Веб-сайту не надає ігрових чи букмекерських сервісів, а отже не контролює кошти гравців і не задіяний у жодних ігрових транзакціях. Коефіцієнти ставок демонструються на Веб-сайті з інформаційною метою і є частиною функцій Веб-сайту.

Постачальник не гарантує, що будь-яка із функцій, що надаються Веб-сайтом є авторизована і що її використання повністю задовольнить Відвідувача, що воно є абсолютно безпечним застрахованим від помилок, оновлюється регулярно, що будь-які програмні недоліки оперативно усуваються, що сервіс є безперервним, Веб-сайт не містить жодних вірусів, є постійно доступним, інформація та функції, що пропонуються на ньому є надійними, а також, що уся інша інформація та функції отримані на Веб-сайті є адекватними та надійними. Ті хто вирішив скористатися сайтом, роблять це із власної ініціативи і самостійно несуть відповідальність за дотримання місцевого законодавства тією мірою якою воно застосовується у даному випадку.

Веб-сайт може містити посилання на веб-сайти/рекламу/контент третіх сторін. Вони надаються для зручності та ознайомлення Відвідувача та не вимагають від Постачальника відповідальності чи схвалення інформації, що міститься на таких веб-сайтах/рекламі/контенті. Постачальник не надає жодної гарантії, ані однозначної, ані прихованої, щодо точності, доступності контенту чи інформації, тексту чи графіки, які розміщені не на його домені. Постачальник не випробовував жодного програмного забезпечення, що розташоване на інших веб-сайтах і жодним чином не відповідає за якість, безпеку, надійність та придатність такого програмного забезпечення.

Втрати та збитки

Постачальник не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, прямі чи непрямі, яких Відвідувач чи третя сторона могли зазнати внаслідок використання Веб-сайту, включаючи, але не обмежуючись, збитками спричиненими комерційними втратами, втратою прибутків, очікуваних заробітків, виграшів та інших доходів, зупинкою бізнес-діяльності, втратою комерційної інформації та будь-якими іншими матеріальними втратами.

Постачальник не несе відповідальності за кошти виграні та програні на веб-сайтах третіх сторін, що було спричинено використанням поданої на Веб-сайті інформації.

Без обмеження загального змісту попередніх двох пунктів, Постачальник не несе відповідальності, поміж іншим, за таке:
 1. помилку(-и), опечатку(-и), неправильне трактування, обмовку(-и), неправильне прочитання, неточність(-і) перекладу, орфографічну помилку(-и), помилку(-и) при читанні, помилку(-и) при переказі коштів, технічну помилку(-и), реєстраційну помилку(-и), явну помилку(-и), форс-мажор та/або будь-які інші аналогічні помилки;
 2. порушення правил Постачальника;
 3. кримінальні дії;
 4. поради, надані Постачальником у будь-якій формі;
 5. юридичні дії та інший правовий захист;
 6. втрати та збитки, яких Відвідувачі та треті сторони могли зазнати внаслідок використання Веб-сайту, його контенту чи будь-якого посилання запропонованого Постачальником;
 7. втрати та збитки, яких Відвідувачі та треті сторони могли зазнати внаслідок зміни, призупинення та перерви у роботі Веб-сайту;
 8. злочинне використання Веб-сайту чи його контенту будь-якою особою, дефект, упущення чи будь-який інший фактор за межеми нашого контролю;
 9. будь-яке використання Веб-сайту, що передбачає доступ третьої сторони до приватної інформації за допомогою логіну та паролю, використовуючи Ім'я користувача Відвідувача та його Пароль;
 10. у випадку неточностей в роботі сервісів, функцій Веб-сайту через комп'ютерні віруси, що впливають на параметри роботи веб-сайту, а також будь-які витрати, збитки, втрати пов'язані із зазначеними вище неточностями;
 11. будь-яку дію чи упущення інтернет-провайдера чи будь-якої іншої третьої сторони із якою Відвідувач уклав угоду, щоб мати можливість доступу до Веб-сайту. У випадку судового процесу між інтернет-провайдером та Відвідувачем, Постачальник не може бути стороною позову, і такий позов, у жодному випадку, не може впливати на дані Правила;

  і

 12. будь-який позов, що випливає зі збитків Відвідувача понесених у зв'язку із будь-яким матеріалом розміщеним на Веб-сайті іншим Відвідувачем чи третьою стороною, що не був авторизований Постачальником.

Політика конфіденційності

Веб-сайт MyScore.ua та його мобільні додатки (при подальшому згадуванні - "Веб-сайт") поважає право на конфіденційність усіх сторін, що переглядають та в інший спосіб використовують Веб-сайт (при подальшому згадуванні - "Відвідувачів") і прагне захистити їхню конфіденційність. Час від часу, лише за попередньої згоди, Веб-сайт збирає та використовує "Особисті дані" (які визначено нижче) Відвідувачів, для того, щоб надати їм послуги, які пропонує Веб-сайт виключно із наведеною нижче метою.

Політика конфіденційності відповідає міжнародним конвенціям, директивам ЄС, узгоджується із Мальтійським Актом із захисту даних (Розділ 440 законів Мальти), Регламентом з обробки особистих даних (Сектор електронної комунікації, Вказівка 16 від 2003 року з усіма наступними доповненнями), включає в себе Рекомендації 2/2001 Статті 29 Робочої групи із захисту даних, створеної 17 травня 2001 року та інших можливих правил і практик.

Збір особистих даних

Веб-сайт не збирає жодні Особисті дані, коли Відвідувачі просто переглядають Веб-сайт. Однак, Веб-сайт вимагає від Відвідувачів надання певних Особистих даних для використання додаткових сервісів, що пропонуються на Веб-сайті після реєстрації. У цих випадках Веб-сайт запитує у відповідних Відвідувачів про їх згоду на отримання та використання Особистих даних Відвідувача. Під час реєстрації та в інших випадках Веб-сайт може запитати Відвідувача e-mail адресу доступу та пароль.
Відвідувачі не зобов'язані надавати свої Особисті дані чи дозволяти збір Особистих даних веб-сайтом. Однак, Веб-сайт може бути неспроможний надати усі послуги, які пропонуються на Веб-сайті, Відвідувачам, що не дали своєї згоди на збір Особистих даних.
Відвідувачі, які надали Веб-сайту свою згоду на збір та використання своїх Особистих даних, мають право відкликати відповідну згоду, надавши Веб-сайту законні підстави такого рішення.

Право доступу

Відвідувачі мають право вимагати в Регулятора (як визначено нижче) надання письмової інформації, щодо того які саме Особисті дані зібрано та/або використано. Запит можна зробити надіславши його у письмовій формі Регулятору (як визначено нижче).
Веб-сайт зобов'язується докладати розумних зусиль для того, щоб зібрані Особисті дані оновлювались. Однак, Відвідувачів просять інформувати про будь-які зміни в Особистих даних, що зберігаються на Веб-сайті.

Відвідувачі, які вважають, що у їх Особистих даних є неточності, можуть в письмовій формі попросити Регулятора відредагувати їх. Відвідувачі також мають право попросити Регулятора заблокувати чи видалити їх Особисті дані, якщо ті були опрацьовані незаконно.

Цілі збору та обробки Особистих даних

Особисті дані зібрані Веб-сайтом повинні опрацьовуватись відповідно до Акту із захисту даних (Розділ 440 законів Мальти) та підзаконних нормативних актів вказаних там же, та виключно з метою:
 1. Комунікації з відвідувачами;
 2. Надсилання Відвідувачам забутих паролів до відповідних облікових записів;
 3. Надсилати Відвідувачам інформацію, яка на думку Постачальника, може бути для них корисною, включаючи інформацію про продукти, послуги, комерційні/рекламні матеріали, що пропонуються третіми сторонами, із якими співпрацює Веб-сайт;
 4. Надання будь-яких додаткових сервісів, які дозволяють, до певної міри, налаштовувати веб-сайт;
 5. Покращення контенту, що пропонується Веб-сайтом;
 6. Надання Відвідувачам Веб-сайту персоналізованого контенту та/або оболонки.

Розкриття особистих даних третім сторонам

Постачальник не продає, не торгує, не позичає та не розкриває іншим способом Особисті дані Відвідувачів будь-яким третім сторонам без їх попередньої згоди. Однак особисті дані можуть бути розкриті третім сторонам у випадку продажу веб-сайту.
Усе перелічене вище є дійсним крім тих випадків, коли Веб-сайт зобов'язаний розкрити Особисті дані Відвідувачів третім сторонам на законних підставах.
Усе перелічене вище є також дійсним крім тих випадків, коли розкриття Особистих даних є необхідним для забезпечення цілей збору та використання Особистих даних. У цьому випадку Веб-сайт повинен отримати попередню повну згоду відповідних Відвідувачів.
Постачальник зберігає за собою право надавати третім сторонам статистику щодо Відвідувачів, продажів, інтернет-трафіку, та іншу інформацію, не розкриваючи, при цьому, особистості жодного Відвідувача.

Лог-файли

З метою ефективнішого управління Веб-сайтом та для збору широкої демографічної інформації про Відвідувачів для загального використання, Веб-сайт автоматично реєструє IP- адреси Відвідувачів та сторінки переглянуті ними.

Про Cookie-файли

"Сookie" - це інформація, що зберігається на комп'ютері Відвідувача веб-сервером та використовується для персоналізації веб-сервісу. Веб-сайт використовує cookie для збереження інформації про дії Відвідувача, яка в подальшому може знадобитись для роботи певних функцій. Відвідувачі можуть не використовувати cookie. У цьому випадку, люб’язно просимо припинити використання будь-яких сервісів Веб-сайту.

Ми використовуємо cookie для персоналізації контенту та реклами, надання певних функцій соціальних медіа та для аналізу нашого трафіку. Ми також ділимося інформацією про використання Вами нашого Веб-сайту із нашими партнерами, що займаються соціальними медіа, рекламою та аналітикою. Подробиці можна переглянути тут.

Безпека

Веб-сайт та Регулятор використовують різні засоби, як технічні так і організаційні, щоб захистити Особисті дані, що були зібрані та використовувались, від знищення, втрати, незаконного використання та зміни. Незалежно від таких заходів, Постачальник не може гарантувати, що цього не трапиться.

Термін зберігання Особистих даних

Особисті дані зберігаються лише протягом періоду, необхідного для досягнення цілей задля яких вони збиралися. У випадку, якщо обліковий запис користувача є неактивним протягом 3 років, усі Особисті дані користувача видаляються.

Веб-сайти третіх сторін

Веб-сайти третіх сторін не підпорядковуються Політиці конфіденційності. Веб-сайт надає посилання на інші веб-сайти для зручності Відвідувачів. Веб-сайт не несе відповідальності за зміст веб-сайтів третіх сторін та заходи, яких вони вживають задля захисту Вашої конфіденційності. Будьякий інший веб-сайт, на який Відвідувачі переходять із нашого Веб-сайту, може не мати адекватної Політики конфіденційності.

Визнання Політики конфіденційності

Згода Відвідувачів на збір та використання Веб-сайтом і Регулятором відповідних Особистих даних є предметом викладеної вище Політики конфіденційності. Відвідувачам рекомендується переглядати Політику конфіденційності регулярно, для того щоб ознайомитись із її термінами та положеннями, а також із будь-якими доповненнями, що час від час можуть вноситись Веб-сайтом.

Постачальник

Компанія Livesport Media Ltd, зареєстрована відповідно до законодавства Мальти 22 листопада 2011 року, із реєстраційним номером C 54555, та юридичною адресою CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta.

Регулятор збору та використання даних Відвідувачів Веб-сайту - Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prague, Czech Republic.

Це неофіційний переклад Правил з англійської мови. У випадку невідповідності чи розбіжностей з Англійською версією Правил, пріоритет отримує Англійська версія.